هرمس کارت چیست؟

 

گروه هرمس به پاس قدردانی از مشتریان وفادار خود اقدام به صدور هرمس کارت نموده تا بدین صورت بتواند گوشه ای از لطف انها را جبران نماید،لذا دارندگان هرمس کارت به ازای هر 10000 تومان خرید از هرمس 1 امتیاز دریافت میکنند و امتیازهای دریافتی در کارت انها ذخیره می گردد..دارندگان هرمس کارت می توانند امتیازشان را به 2 صورت استفاده کنند:

در صورت اول چنانچه امتیازهای ذخیره شده در کارتشان به حد نصاب  غذایی که سفارش داده اند برسد می توانند با پرداخت امتیاز غذا ان را به صورت رایگان میل کنند..

در حالت دوم گروه هرمس با عقد قراردادی با فروشگاه های درسا چرم، درسا هوم و خانه و اشپزخانه واقع در سیتی سنتر سعی داشته شرایطی را فراهم نموده تا چنانکه عضوی از اعضای هرمس کارت مایل به خرید محصولی از این دو فروشگاه معتبر باشد امکان پرداخت کل یا بخشی از مبلغ ان را  بوسیله امتیازهای هرمس کارتشان داشته باشند..

لازم به ذکر است که حتما باید نیمی از مبلغ محصول مورد نظر را با امتیازات هرمس کارت پرداخت نمایید،در غیر این صورت امکان خرید بوسیله هرمس کارت از این فروشگاه ها وجود ندارد..

لطفا توجه بفرمایید همراه داشتن هرمس کارت هنگام خرید الزامی است..