سالمون باربیکیــو

Salmon Barbecue

450000 ریال – 56 امتیاز

میگو باربیکیــو

Shrimp Barbecue

550000 ریال – 69 امتیاز

سبزیجات باربیکیــو

Vegetables Barbecue

100000 ریال – 13 امتیاز

استیک باربیکیــو

Steak Barbecue

450000 ریال – 55 امتیاز

استیک مرغ باربیکیــو

Chiken Steak Barbecue

270000 ریال – 34 امتیاز

سیب زمینی باربیکیو

potato Barbecue

00000 ریال – 0 امتیاز