هــرمس باربیکیــو

 

ایده ای داشتیم تا بتوانیم مشتریان عزیزمان را به نحوی در پخت غذا شریک نماییم تا هرکس بتواند بر مبنای سلیقه اش انواع استیک و برگرها را گریل نماید و از آن لذت ببرد. پس به فکر طراحی و ساخت میزهای باربیکیو و تعبیه آنها در تراس شعبه سیتی سنتر افتادیم، تا در فصایی باز امکان پذیرایی از شما را داشته باشیم.

منو باربیکیو شامل انواع استیک گوشت، مرغ، شش کباب، لمب چابس، هات داگ، سبزیجات، قارچ و ….. است.