رستوران هرمس شعبه جلفا در سال 1390 در منطقه جلفا اصفهان افتتاح شد. محله جلفا با انتقال ارامنه به ایران و به دستور شاه عباس صفوی شکل گرفت و هم اکنون قدمتی بیش از 400 سال دارد. منطقه جلفا خود شامل محلاتی مانند محله سنگتراشها، محله چهارسوقی ها، محله تبریزی ها و محله ایروانی ها می باشد.

ادامه مطلب

گروه هرمس پس از ماه ها جستجو برای یافتن محیطی مناسب، در نهایت تصمیم به افتتاح شعبه دوم خود در اصفهان سیتی سنتر گرفت. داشتن امکاناتی همچون دسترسی راحت به پارکینگ، مسیر کم ترافیک و مدرن بودن این مجموعه باعث اتخاذ این تصمیم شد.

ادامه مطلب

Hermes Card

Hermes Card

Hermes Truck

Hermes Portable Cafe

Hermes Barbecue

Hermes

Hermes Offer

Hermes

Background Logo